Liverpoolreiser gjør sitt ytterste for å beskytte personopplysningene dine. Denne erklæringen forklarer hvordan Liverpoolreiser samler inn og bruker personopplysninger. Den informerer også om dine rettigheter i forhold til oss. Du kan alltid ta kontakt med oss ved spørsmål om personvern og personopplysninger ved å sende en e-post til postkasse@liverpoolreiser.no.

Når du benytter deg av Liverpoolreisers tjenester, godkjenner du personvernerklæringen og vår bruk av dine personopplysninger. Du godkjenner også at Liverpoolreiser bruker elektroniske kommunikasjonskanaler til å sende deg informasjon. Det er viktig at du leser og forstår personvernerklæringen før du bruker våre tjenester.

Personopplysningsansvar

Våre retningslinjer for personvern gjelder for tjenester og produkter som tilbys av Travel4Football AS. Liverpoolreiser.no er en del av Travel4Football AS som har det overgripende ansvaret for Liverpoolreisers virksomhet.
Travel4Football AS er ansvarlig for håndteringen av personopplysninger på denne og andre nettsider som drives av Travel4Football AS.

Behandlingsansvar

Travel4Football er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene Travel4Football er behandlingsansvarlig for.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på postkasse@liverpoolreiser.no.

For å kunne tilby våre tjenester, er vi nødt til å bruke personopplysningene dine slik vi beskriver nedenfor. Vi gjør dette med største mulige hensyn på å beskytte dine opplysninger.

Hvilken informasjon samler vi inn?

Informasjon du gir oss. Du kan, indirekte eller direkte, gi oss informasjon om deg selv på mange måter, slik som når du gjennomfører et kjøp hos Liverpoolreiser. Dette kan være:

 • Personlig informasjon og kontaktinformasjon: navn, fødselsdato, personnummer, tittel, faktura- og leveringsadresse, e-postadresse, telefonnummer, osv.
 • Betalingsinformasjon: kreditt- og debetkortinformasjon (kortnummer, utløpsdato, CVV), fakturainformasjon, kontonummer, etc.
 • Informasjon om varer/tjenester: detaljer om varene du kjøper.
 • Informasjon om samhandling mellom deg og Liverpoolreiser: hvordan du bruker tjenestene våre, inkludert nettsidenes svartid, nedlastingsfeil, inn- og utgangsmåte, samt leveringsbekreftelser når vi kontakter deg.
 • Informasjon om enheten: eks. IP-adresse, språkinnstillinger, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, plattform og skjermoppløsning.
 • Geografisk informasjon: din geografiske posisjon.

Informasjonen du gir oss, samt informasjonen om varer/tjenester og finansiell informasjon, er vanligvis påkrevd for å inngå et avtalefestet forhold med oss. Resten av informasjonen vi samler inn er vanligvis nødvendig til andre formål, som forklares nedenfor.

Hva gjør vi med informasjonen?

Tilbyr, utfører og forbedrer våre tjenester. Alle opplysninger brukes til å tilby, utføre og forbedre Liverpoolreiser tjenester. Liverpoolreiser behandler personopplysninger til følgende formål, basert på følgende juridiske grunnlag:

FormålJuridisk grunnlag (“Hvorfor er det nødvendig å samle inn informasjonen”)Automatisk avgjørelse
For å bekrefte din identitet og bekrefte dine personopplysninger og kontaktinformasjon.Oppfylle våre avtalefestede forpliktelser overfor deg.Ja
For å administrere din bestilling og forholdet til deg som kunde, f. eks. for å oppfylle våre forpliktelser til deg som følge av eventuelle avtalemessige forhold mellom deg og oss, og for å gi deg informasjon om produkter og tjenester du har bestilt fra oss.Oppfylle våre avtalefestede forpliktelser overfor deg.Ja
For kundeanalyse og administrasjon av Liverpoolreisers tjenester, samt for intern drift, slik som feilsøking, dataanalyse, testing, undersøkelser og statistiske formål.Oppfylle våre avtalefestede forpliktelser overfor deg og sikre våre egne legitime interesser.Ja
For å forsikre at innhold presenteres mest mulig effektivt for deg og enheten du bruker.Overholde gjeldende lover og andre avtalsfestede forpliktelser.Ja
For å gjennomføre risikoanalyser, forhindre bedrageri og risikohåndtering.Overholde gjeldende lover og sikre våre egne legitime interesser.Ja
For å forbedre våre tjenester og til generell bedriftsutvikling. For å utvikle produkter, og utforske nye forretningsmuligheter.Sikre egne legitime interesser.Nei

Kommunisere med deg. Liverpoolreiser kan også bruke dine opplysninger for å sende deg periodiske nyhetsbrev og annen kommersiell informasjon om produkter og/eller tjenester og for å utføre kundeundersøkelser gjeldende våre tjenester (eks. etter at du har kontaktet kundetjenesten vår) via elektroniske kommunikasjonskanaler og via telefon. Du kan alltid trekke tilbake ditt samtykke for disse formålene ved å sende en e-post til postkasse@liverpoolreiser.no.

Hvem kan vi dele informasjonen med?

Vi kan overføre eller dele informasjon om deg til utvalgte tredjeparter, som listes nedenfor. Vi tar alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske hensyn for å sikre at informasjon om deg behandles sikkert og beskyttes i tilstrekkelig grad når den overføres eller deles med slike utvalgte tredjeparter.

Logistikk- og transportbedrifter. Liverpoolreiser kan overføre informasjon om deg til leverandører og underleverandører for å utføre våre avtalefestede forpliktelser overfor deg, og til andre formål som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Leverandører og underleverandører. Liverpoolreiser kan overføre informasjon om deg til leverandører og underleverandører for å utføre våre avtalefestede forpliktelser overfor deg, og til andre formål som beskrevet i denne personvernerklæringen..

Betalingspartnere, kredittopplysningsbyråer og lignende leverandører. Dine personopplysninger kan deles med kredittopplysningsbyråer og leverandører av lignende tjenester for å bedømme din kredittverdighet når du søker om å betale med en av Liverpoolreisers betalingsmåter, og for å bekrefte din identitet og adresseinformasjon.

Myndigheter. Liverpoolreiser kan oppgi nødvendig informasjon til myndigheter slik som politiet, skattemyndigheter eller andre myndigheter dersom vi er pålagt dette ved lov eller om du har samtykket til det. Et eksempel på lovpålagt deling av opplysninger er for å motvirke hvitvasking og terrorfinansiering.

Avhendelse. I følgende situasjoner kan dele personopplysninger med en tredjepart:

 • Dersom Liverpoolreiser selger eller kjøper virksomheter eller eiendeler, kan personopplysninger deles med den potensielle kjøperen eller selgeren av slik virksomhet eller eiendeler.
 • Dersom Liverpoolreiser eller en vesentlig del av Liverpoolreisers eiendeler blir kjøpt av en tredjepart, kan personopplysninger om Liverpoolreisers kunder utleveres og deles.

Hva gjør vi IKKE med personopplysningene dine? 

Vi kommer ikke til å selge dine personopplysninger til tredjepart uten at vi har din tillatelse.

Hvor lagrer vi personopplysninger?

Vi gjør alltid vårt ytterste for å behandle personopplysninger innenfor EU/EEA. Opplysninger kan imidlertid i visse tilfeller bli overført til, og behandlet i utenfor EU/EEA eller hos en leverandør eller underleverandør. Ettersom Liverpoolreiser er forpliktet til å alltid beskytte dine opplysninger, vil Liverpoolreiser ta alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske hensyn for å sikre at informasjon om deg behandles sikkert og beskyttes i tilstrekkelig grad sammenlignet med, og i tråd med, sikkerhetsnivået som gjelder innenfor EU/EEA.   

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre avtalefestede forpliktelser overfor deg, og som det er påkrevd i henhold til lovfestede lagringstider. Når vi lagrer personopplysninger til andre formål, slik som for å forhindre hvitvasking, for å oppfylle lover om regnskapsføring og forskrifter om kapitalkrav, lagrer vi personopplysningene bare så lenge det er nødvendig og/eller påkrevd ved lov for hvert formål.

Dine rettigheter til tilgang, endring og sletting

 • Rett til tilgang. Du kan be om en utskrift av opplysningene du vil se, og verifisere de opplysningene vi har om deg. Det koster ingenting å få en slik utskrift.
 • Rett til endring. Du har rett til å korrigere feilaktige eller ufullstendige opplysninger om deg selv.
 • Rett til sletting (“retten til å bli glemt”). Du har rett til å be om at dine personopplysninger slettes dersom opplysningene ikke lenger er nødvendige til det formålet de ble samlet inn for. Derimot kan det finnes juridiske forpliktelser for Liverpoolreiser, som hindrer oss fra å umiddelbart slette deler av dine opplysninger. Disse forpliktelsene stammer fra regnskapsførings- og skatteregler, bank- og hvitvaskingslover, men også fra forbrukerkjøpsloven.
 • Be om tilgang, endring eller å bli glemt. For å få tilgang til, endring eller for å bli slettet sender du en e-post til postkasse@liverpoolreiser.no. For å behandle ditt ærende behøver Liverpoolreiser informasjon fra deg som styrker din identitet, slik som ID-handling, førerkort eller kopi av pass.

Informasjonskapsler

På Liverpoolreiser bruker vi informasjonskapsler (cookies) til å forbedre brukeropplevelsen, samle inn informasjon til markedsføring, og til å utvikle nettstedene. Informasjonen lagres anonymt. I enkelte tilfeller kan visse personopplysninger håndteres av informasjonskapsler på liverpoolreiser.no. For slik håndtering gjelder i tillegg til våre retningslinjer for personvern også våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Hvis du ønsker å klage

Den som mener at en virksomhet bryter personopplysningsloven eller personvernforordningen, kan henvende seg til Datatilsynet. Les mer på Datatilsynets hjemmeside https://www.datatilsynet.no.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på postkasse@liverpoolreiser.no.